VETËM NJË GJENI ARRIN T’I GJEJË DALLIMET, A JE NJË I TILLË?

Gjeni është personi i cili ka një mprehtësi mendore, shkathtësi dhe zgjuarsi.

Ai gjithashtu ka tendencë t’u kushtojë vëmendje të veçantë detajeve të vogla, në dukje të parëndësishme, që njerëzit tjerë nuk i vërejnë.
A mund t’i gjesh dallimet në mes fotove të mëposhtme?