Ро kthеhej nga рuna, kу ëѕhtë 22-vjeçari ѕhqiрtar që hυmbi јetën në Itali

Një 22-vjeçar shqiptar ka hu mbur jetën në një ak sident tr agjik këtë të diel. Vik.tima është iden tifikuar si Gevis Muhaj.

Referuar mediave vendase, 22-vjeçari po kthehej nga puna me ma kinën e tij tip ‘Ford’ ku ka hu mbur kontrollin e mjetit duke u përp lasur me një pemë.

Goditja ka qenë shumë e fortë duke i marrë jetën në vend të riut shqiptar. Gevis Muhaj ishte zhve ndosur në Itali prej disa kohësh, ku punonte si mekanik në një kompani private në Itali.