Ι rίu Коѕоvar me νajzën 6 Мυajshe, νdеѕίn në nјë Аkѕίdent në Gjеrmаni

Një ngj arje e rëndë ka tron ditur familjen Muçaj nga komuna e Deçanit.

Një i ri, Elvis Muçaj nga fshati Llukë e Epërme, ka vd ekur si pa sojë e një aks identi në Gjermani.

Në këtë aks ident ka vde kur edhe vajza e tij, 6 muajshe.

Lajmin e ka konfir muar për IndeksOnline edhe kryetari i komunës së Deçanit, Bashkim Ramosaj