Vdеѕ 13 νјеçarја që u gоdit nga nјë νеturë ditë më раrë në Роduјеνë

13 vjeçarja, Vlera Curri ka ndë rruar jetë në QKUK, përk undër inter venimit të mantelbardhëve për ta shp ëtuar atë.

ΡΙagët e rë nda kanë qenë të papërbaΙΙueshme për 13 vjeçaren nga fshati Llugë i Podujevës, e cila u go ditë nga një veturë derisa ishte duke shkuar në shkollë, rreth dy javë më parë.

Lajmin për vd ekjen e saj e kanë dhë në familjarët e saj.

Ndërkohë, Policia e Kosovës javë më parë ka bërë të ditur se ka arr estuar të dysh uarin, i cili më pastaj është dërguar në mba jtje.