Personat që tуmоѕin cígare janë më të mbrojtur nga Соvίdi? Përgjigjet mjekja e njohur: Dυhanρirësit dhe alkооlistët e kanë të vëѕhtirë të…

Në fillimet e pan demisë së kor onavi rusit, kur u pa se mush këritë ishin organi më i pr ekur, rrjedhimisht ishin dùhanpirësit ata që rrez ikonin.

Më pas një studim hodhi hije me këtë fakt, duke thënë se e kundërta është e vërtetë, pasi muret e mushkërisë janë të dëm tuara nga dùhani, dhe Cov id-19 tenton të prekë organe të tjera.

Mjekja e njohur Entela Kolovani, e pyetur nga gazetarja Nisida Tufa në “Kjo Javë” nëse personat që pijnë dùhan kanë më shumë imunitet ndaj kor onavi rusit, tha se nuk ka studime të mirëfillta për diçka të tillë.

Ajo theksoi se dùhanpirësit dhe alkòolistët e kanë më të vështirë që të kalojnë kor onavi rusin, sepse ata dëmtojnë mëlçinë dhe organe të tjera.

“Nuk ka studime të mirëfillta për të tilla raste, thonë se fumatorët e kanë të vështirë që të kalojnë Co vid. Edhe personat që përdorin alkòol rrezikojnë, sepse dëm tojnë mëlçinë”, tha Kolovani