I hedhin GABlM 1 miIion doIIarë në llogari, studentja “u FlK derën” me atë që bën

Ky është tamam rasti kur të vjen fati në derë.

Një studente nga Afrika e Jugut zbuloi se në llogarinë e saj ishin futur gabim 1 milion dollarë dhe shpenzoi më shumë se 60 mijë para se autoritetet të kuptonin gabimin.

Ngjarja ka ndodhur në një universitet në krahinën e Kepit Lindor, ku ak.sidentalisht shuma ma rramendëse kaloi në kartën e ndihmës financiare të studentes.

Studentes i duheshin transferuar 100 dollarë për ushqim dhe libra, por gabimi i punonjësve bëri që të shtohen dhe katër zero të tjera.

Autoritetet e universitetit u vunë në dije nga një studente tjetër e cila kishte vënë re shpenzimet ma rramendëse të studentes.

Kompania mori përgjegjësinë e plotë për këtë ngjarje të ja shtëzakonshme dhe tha se tashmë po zbatonin politika të reja që një in.cident i tillë të mos përsëritet më kurrë.