Соνίd-19 në Shqipëri/ Mjekja bën thirrjen e fortë: Na mbroftë Zoti se po afron…

Ki rurg ia Lida Shosha, pas më shumë se 8 muajsh që kur pa ndemia e Co vid-19 pr eku Shqipërinë, u kthehet të gjithë atyre që e sh anë, ta llën dhe m allkuan kur ajo bëri një mesazh sens ibilizues për ata që nuk besonin ekzi stencën e vir usit.

“Po sot, ku jeni, dilni e gëlltisni çfarë vollët nga krevatet e kolltukët e shtëpive, studiot televizive, kafenetë me nargjile”, shkruan me të drejtë mjekja pasi në fillimet e pan demisë, të shumtë ishin ata që shprehshin edhe publikisht se vir usi ishte shpikje e mjekëve.

Shkruan kirurgia Lida Shosha:

Na pret “Dimri i madh”: Kur muaj më parë bëra një status sensibilizues për mosbesuesit, tallësit, njerëzit që për hir të vërtetës ishin të shumtë, që ak uzonin, ta lleshin, etiketonin, njollosnin e mall konin mjekët se po shpifnin për ekzistencën e vir usit, shumë syresh mu vër su lën e nuk kursyen lumenjtë e mallkimeve.

Vi rusi është aq i zgjuar saqë viziton të parët ata që inj oruan ca masa mbrojtëse minimale, që su kushtonte asgjë. Si mjek do jap përherë kontributin tim në sensibilizimin e popullatës, për ruajtjen e shëndetit. Bëni kujdes miq. Kurba e inf ektimeve dhe vd ekjeve po rritet nga dita në ditë… “Dimri i madh po afron.” Zoti na mbroftë të gjithve