Parashikimet e FRlKSHΜΕ të Baba Vangës për 2021-ën

Parashikimet për 2021-ën

Baba Vanga e ashtuquajtur “Nostradamus i Ballkanit” për parashikimet e saj, ka bërë parashikimin e saj për vitin 2021.

Për 12 muajt e ardhshëm, Baba Vanga ka parashikuar një vit “të zymtë dhe të m jerë” që do ta çojë popullin në m jerim.

Sipas Baba Vangës, një mega-c unami, e ngjashmem me katas trofën e vitit 2004, do të g odasë Azinë, një ep idemi do pIIakosë botën, ndërsa Τrυmp do të së muret me një së mundje mi sterioze, duke e lënë atë të shurdhër.

Deri më tani skeptikët janë taIIur me parashikimet e saj por një pjesë e mire e tyre kanë parashikuar vërtet ato që kanë ndodhur.

Baba Vanga, i lindur Vangelia Gushterova, v dίq në vitin 1996, në moshën 85 vjeçare, por kishte krijuar një reputacion të njohur në vendin e saj në Bullgari deri në kohën e νd ekjes së saj.