Ke Κrυαjtje dhe Εrë të rēηdē “aty Ρoshtë”? Me këto Τre Ρrοdυkte që ke në Shtëpi s’do Τυrρërοhesh më…!!!

Ke Κrυαjtje dhe Εrë të rēηdē “aty Ρoshtë”?

Është e kotë të pre tendosh se nuk të ka ndodhur kurrë nëse je femër.Disa prej nesh i kanë këto pro.bleme dhe shpesh kanë tùrp të flasin me gjíne kòlogun e tyre.Por këto janë gjëra fizi ologjike dhe nuk ka asgjë të k.eqe me pranimin e tyre. Në mënyrë të veçantë, ne duam të flasim për erën e k.eqe të pjesës int.ime të femres, një pro.blem që mùndòn shumë gra …Para se të fillojmë duhet të sqarojmë një gjë: të gjithë, meshkuj dhe femra, kemi një erë të veçantë në zonat int.ime.Por, për disa gra, kjo erë është më e fortë dhe shpesh shka kton si.klet. Shpesh përs hkruhet si “erë peshku” dhe shoqërohet me sekre.cione dhe / ose sk.uqje, të gjitha këto janë sim.ptoma të një inf.eksioni: kánd ídiáza ván dále.

Në të njëjtën mënyrë si këmbët ose fryma kanë një erë kar akteristike, edhe zo nat tona inti.me kanë një erë për shkak të pranisë së bak.tereve. Megjithatë, normalja mund të bëhet pátòl ògjike… dhe duhet të tregohet kujdes.Era e zonave int.ime shpesh ndik ohet nga disa fak torë si ushqimi i kons umuar, disa shk aqe hor.monale, rritja e tepruar e popullsisë bakt.eriale të zonës, si dhe sëm.undjet vènèriane.Nëse era e k.eqe shoqërohet me rrjèdhje të verdhë ose të bardhë, krùájtje, djè gíe dhe acárím, mund të tregojë një inf.eksion dhe duhet të shkoni te mjeku i cili do të përshkruajë traj timin e duhur.

Por nëse nuk është një inf.eksion, atëherë duhet ta dini se ka disa mjete në shtëpi që do t’ju ndihmojnë të përm irësoni gjendjen atje. Higjiena personale është një çështje shumë e rëndësishme për të gjithë.Nuk është sèkret se kujdesi i pjesëve int.ime të grave është shumë delikat. Në të njëjtën mënyrë si këmbët, fryma dhe djèrsá jonë kanë një erë kara kteristike, edhe zonat int.ime kanë erën e tyre të dhënë nga bak.teret që janë pjesë e florës së saj.Si mund ta përmirësojmë erën tonë atje?

Kos natyral;Kosi është një ushqim shumë i plotë dhe sjell shumë përf itime për shëndetin tonë, kështu që nuk është e rrallë për ta gjetur atë si një përbërës në përgatitjen e mjeteve për të tra jtuar plá gèt, për të elim.inuar njo llat ​​e zeza ose përgatitjen e maskave hid ratuese për lëkurën e thatë.Ky pro dukt është i pasur me bak.teret Láctòbòcillùs që janë edhe pjesë e florës lokale në zonat tona int.ime dhe funksioni i të cilit është për të na mbrojtur nga inf.eksionet dhe agjentë të tjera të dë.mshëm, ai gjithashtu ndihmon për të balan cuar pH dhe për të elem.inuar erën.

Ju duhet të kons umojnë një kos natural pa sheqer çdo ditë, jo vetëm për luf.timin e inf.eksionit në zonat int.ime dhe aromën e tyre, por edhe për të përmirësuar shëndetin e org aneve të tjera të tilla si sto maku.Është e rën dësishme që kosi të mos ketë sheqer, sepse nëse është i ëmbël humbet vetitë e përme ndura më lart. Një zakon tjetër i mirë është shtimi i një lugë mjaltë natyral.Ose mund ta aplikoni kosin me pak pambuk në zonën int ime, duke e lënë aty për disa minuta dhe pastaj shpëlarë mirë me ujë.Përsëriteni pro cesin dy ose tri herë në ditë për të arritur rezultatin e dëshiruar.

Uthull molle;Uthulla e mollës është një tjetër ushqim që mund të na ndihmojë të përmirësojmë erën atje. Vetitë e saj antífùngále dhe antim.ikròbíke na ndihmojnë për të tra jtuar dhe parandaluar inf.eksionet dhe për të mbajtur florën lokale në nivelet e tij të rregullta të pH, duke zvogëluar erën.Ne mund të bëjmë një larje int.ime me uthull molle disa herë në javë me një përbërje të barabarta të uthullës me ujin.Pini uthull: Pini një lugë gjelle uthull të holluar në dy lugë ujë çdo ditë tjetër për një javë. Kjo do të na ndihmojë të largojmë dhe të parand.alojmë përhapjen e bak.tereve.

Sodë Buke;Një nga shkaqet e erës së k.eqe atje është mosbal ancimi në nivelin e pH të trupit. Bik arbonat natriumi mund të rregullojë menjëherë pH e zonave int.ime.Prandaj, kur perc eptoni një erë të k.eqe, pini një gotë uji të përzier me një lugë të vogël sodë buke. Përveç kësaj, soda mund të përdoret e përzier me ujë për të larë pjesët int.ime rregullisht.Mënyrat për të përdorur bik arbonat natriumi:Merrni 1-2 lugë çaji sodë buke dhe përzierni me një gotë ujë. Pini këtë përzierje çdo ditë.