Moѕha e daljeѕ në penѕion mundë të rritet në 70- vjeçë

Ministrja e Punës hedh poshtë idenë për të shtyrë edhe më tej moshën e pensionit, por debati në Gjermani është ndezur sërish.

Çështja është se si të sigurohet niveli i pensioneve nëse ka mungesë të punëtorëve, dhe ka gjithnjë e më shumë pensionistë.

“Mosha e daljes në pension duhet të rritet,” tha së fundmi ekonomisti Gunter Schnable i Universitetit të Leipzig. Duke propozuar daljen në pension në moshën 70-vjeçare, Schnable ndezi një debat të vjetër në Gjermani.

Domethënë, pas shumë mundimeve, në këtë vend, mosha e daljes në pension deri në vitin 2029 gradualisht po rritet nga 65 në 67. Ata që dalin në pension para kësaj nuk mund të llogarisin në shumën e plotë.

Argumenti i Schnabel është rritja e përgjithshme e çmimeve si dhe qindra mijëra vende të lira pune. Ai thotë se Gjermania do të ketë problem vetëm kur i gjithë brezi i “baby boomers” të dalë në pension. Kjo i referohet njerëzve të lindur gjatë rritjes së papritur të nivelit të lindjeve midis Luftës së Dytë Botërore dhe viteve 1960.

Ka edhe një raport nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, e cila llogarit se niveli i pensioneve do të bjerë seriozisht deri në vitin 2035. Domethënë, aktualisht, sipas ligjit, pensioni mesatar i plotë duhet të jetë së paku 48 për qind e pagës mesatare në vend, por kjo mund të bjerë në 45.8 për qind në vitet tridhjetë të këtij shekulli.

Arsyeja është e thjeshtë – kompania po plaket, dhe një përqindje në rritje e pensionistëve janë në të. Kështu, në vitin 2020 kishte 25.84 milionë pensionistë, 6.5 milionë më shumë se pas ribashkimit të dy Gjermanive.

Ministri e refuzon propozimin

Debati mbi moshën për të dalë në pension po zhvillohet në mënyrë kronike në Gjermani. Kësaj radhe është veçanërisht pikante për socialdemokratët, të cilët po udhëheqin Qeverinë në formën e kancelarit Olaf Scholz. Një nga premtimet e tij kryesore në fushatë ishte niveli i qëndrueshëm i pensioneve.

Miku i tij i partisë, ministri i Punës Hubertus Heil, kundërshton idenë se të gjithë duhet të punojnë deri në vitet 1970. “Vetëm njerëzit që jetojnë në botën e tyre besojnë se njerëzit duhet të punojnë deri në moshën 70 vjeç në fabrika çeliku, dyqane, si police apo infermierë”, tha Heil për gazetën Welt.

Heil kujtoi se socialdemokratët, të gjelbërt dhe liberalët shkruan në marrëveshjen e koalicionit se mosha e daljes në pension nuk do të kalojë mbi moshën 67 vjeç dhe se ata do t’i përmbahen asaj.

Shkencëtari politik dhe studiuesi i varfërisë, Christoph Butterwege, i afërt me të majtën gjermane, kujtoi se edhe në Gjermaninë cariste në vitin 1916, mosha e pensionit u ul nga 70 në 65 vjeç.

“Sot, siç e dinë të gjithë, shoqëria jonë është shumë më e pasur se atëherë. Nëse i kthehet kthimit të kufirit të moshës nga koha perandorake, do të ishte një fiasko e shtetit tonë të mirëqenies. Të moshuarit duhet të marrin një rrogë për punën e tyre. dhe të jetë në gjendje të jetojë me dinjitet.”