Nëse keni myk dhe lagëѕhti në banesë, kërсënoheni nga këto ѕëmundje të rrezikѕhme

Po ju zbulojmë se si ndikon myku në shëndetin e njerëzve dhe se si në të ardhmen të pengoni shfaqjen e tij.

Qëndrimi në lokale në të cilat ka myk mund të ndikojnë në shëndetin e njerëzve. Disa nga simptomat janë ethet, gripi, lodhja, disfunksioni respirator, gjakrrjedhja e herëpashershme nga hundët, marramendja, dhembja e kokës, vjellja, diarreja, madje edhe dëmtimi i mëlçisë.

Në shtimin e lagështisë në banesë janë posaçërisht të ndjeshëm personat meteoropatë, të cilët ndaj kushteve të pavolitshme klimatike reagojnë me ndryshim humori, molisje dhe me probleme të tjera fizike.

Vështirë e përballojnë edhe personat e moshuar dhe personat e sëmurë nga sëmundjet e zemrës dhe të enëve të gjakut, të organeve të frymëmarrjes, tuberkulozit, reumatizmit dhe astmës.

Është vërtetuar që banesat që kanë lagështi ndikojnë keq edhe në psiken e banuesve. Shumica e personave të sëmurë nga neuroza, depresioni dhe psikoza jetojnë në banesa me lagështi dhe jo mjaft të ndriçuara.

Fëmijët janë edhe më të ndjeshëm ndaj lagështisë edhe më të madhe të ajrit në banesë, posaçërisht më të vegjlit. Më së shpeshti janë rakitikë dhe më shumë sëmuren nga astma bronkiale, alergjitë e ndryshme dhe sëmundjet e lëkurës.

Si të pengohet shfaqja e mykut?

Gjëja e parë dhe themelore, kur është fjala për mykun, është që të eliminoni lagështinë, prandaj është me rëndësi që muret të thahen mirë, dhe vetëm pastaj mund të filloni me pastrimin.

Për të penguar shfaqjen e mëtejshme, përdorni mjetet të cilat do të zvogëlojnë lagështinë e ajrit dhe aparatet e klimës posaçërisht në kushtet e nxehta dhe të lagështa klimatike.