Роliсët Кrуejnë Мarrëdhënίe gjatë Тurnit, Кolegët Dëgjojnë Gjithçka nga radio që mbeti e hаpur

Një ngj arje e çud itshme ka ndodhur sëfundmi në repartin e Policisë Rrugore të Romës.

Dy oficerë policie, një vajzë dhe një djalë, ishin duke kryer tu rnin e natës përballë një kampi refu gjatë në zonën e “Tor di Quinto-s” teksa gjatë shër bimit kanë kry er edhe marrë dhënie se ksuale me njëri-tjetrin.

Makina, një “Fiat” ishte e fikur, por oficerët kishin har ruar të fiknin edhe radion, gjë e cila bëri që kolegët në repart të dëgjonin gjithçka

Njëri prej tyre njoftoi epr orët duke bërë që tashmë policia të nisë një ver ifikim për shkelje të etikës në punë. /abcnews.al