5 Arsye Përse Tezet Janë Shumë të Veçanta dhe të Çmuara

Tezet luajnë rol të vecantë në jetën e një fëmije, duke luajtur rol esencial në edukimin dhe rritjen e tyre.

Të qenit teze nuk nënkupton vetëm të jesh e afërme e fëmijës, por bëhet edhe stil jetese. Është titull i veçantë. Madje, disa teze bëhen si nëna të dyta, motër, apo edhe mësuese. Ato u dhurojnë dashuri të pamasë nipave e mbesave që kanë,

Më poshtë keni disa shkaqe se përse tezet luajnë rol shumë të veçantë dhe të rëndësishëm në jetën e nipave e mbesave;

Tezet mund të japin këndvështrime të ndryshme mbi jetën
Ato mund të shprehin opinione të cilat janë të ndryshme nga mendimet e prindërve. Ato mund t’u ndihmojnë nipave e mbesave për çdo gjë, duke filluar nga mësimi i shkronjave e numrave e deri tek këshillat për situatat e vështira.

Nuk mungojnë kurrë në festa të ndryshme
Tezet kurdoherë janë prezente për festimin e ditëlindjeve apo për diplomimin e nipave e mbesave. Ato nuk mungojnë në asnjë ngjarje pavarësisht se çfarë duhet të bëjnë – edhe nëqoftëse është fjala të marrin pushim nga puna apo të bëjnë pak udhë të gjatë. Mbi të gjitha, tezet zakonisht u blejnë dhurata të mira nipave e mbesave.

Tezet dhurojnë dashuri!
Tezeve u pëlqen t’u dhurojnë dashuri e ledhatime fëmijëve. Përqafimi me nipa e mbesave është emocion i mrekullueshëm për to dhe vetëm sa e forcon lidhjen teze-nip/mbesë.

Tezet i dëgjojnë pr0blemet të cilat fëmijët e kanë të pamundur t’i ndajnë me prindërit
Kur nipi apo mbesa ka nevojë për këshilla, tezja është gjithmonë e gatshme për të ndihmuar, e për më tepër kur është fjala për probleme të cilat fëmijët nuk mund t’i ndajnë me prindërit e tyre.

Tezet sillen mirë edhe kur fëmijët gabojnë

Tezet në përgjithësi janë më zemërgjera dhe më tolerante dhe nuk i trajtojnë nipat e mbesat αshpër kur sillen Κeq. Ato rrallëherë Βërtasin, por zakonisht dëgjojnë, flasin me qetësi dhe u shpjegojnë atyre se ku kanë gabuar dhe si duhet ta rregullojnë atë. Me p0sht keni 2 νide0 klik0jeηi te dyat jane me pjese te ndara 2 νide0t kan rеκ|αmα p0r pritni pak deri te larg0het…