Djali në foto sot është një person i njohur dhe shumë i dashur për publikun…!!!

Artisti i njohur e ka pu blikuar një foto nga ar kiva.Artisti i njohur shqiptar, 2Ton, ka hapur ar kivat.Ai me ndj ekësit në Intagram ka vendosur ta ndajë një foto nga fëmijëria, sot në ditëlindjen e tij.’Djali i ditëlindjes. Faleminderit Zotit për gjitha të mirat’, ka shkruar ai pranë postimit të fotografisë.2Ton ka pranuar komente të shumta ku nd jekësit edhe e kanë shf rytëzuar rastin për t’ia ur uar ditëlindjen