Udhëkryqi më i ndërlikuar: Kush ka të drejtë kalimi këtu?

Në kryqëzim ka një ambulancë, një zjarrfikëse, një automjet policie dhe një mjet shoqërimi

Të katër mjetet i përkasin grupit të mjeteve me përparësi kalimi, por njëra prej tyre ka përparësi mbi të gjitha.Një gjë është e qartë. Në rast se asnjëra prej këtyre automjeteve nuk ka të aktivizuar sinjalin rrotullues, ato do të trajtohen si automjete “të zakonshme” dhe më pas do të zbatohet rregulli i krahut të djathtë. Mirëpo, në këtë situatë, të gjithë kanë dikë në të djathtë.

Pyetjes se cili mjet me sinjal rrotullues ka të drejtë përparësie në kryqëzimin ku nuk funksionon semafori dhe nuk ka asnjë shenjë komunikacioni, pak njerëz kanë ditur të japin përgjigjen e duhur.

Ekspertët e komunikacionit kanë sqaruar këtë dilemë.

– Në këtë situatë, kur rrotullimi është i ndezur, mjeti i shënuar me numrin dy ka përparësi ndaj tre mjeteve të tjera. Kur kalon, rregulli i dorës së djathtë zbatohet për ambulancën, policinë dhe kamionin zjarrfikës. Kjo do të thotë se veturat kalojnë në këtë mënyrë: një, tre dhe më pas katër

– Në rast se automjeti numër dy ka sinjalizime zanore dhe drita, atëherë ka të drejtë përparësie në kryqëzimin ku nuk funksionon semafori dhe nuk ka asnjë shenjë që rregullon të drejtën e kalimit. Mjetet e tjera kalojnë kryqëzimin sipas rregullit të krahut të djathtë. Kjo do të thotë se pas automjetit numër dy kalon një ambulancë, pastaj një automjet policie dhe në fund kamioni zjarrfikës.

Në rast se rrotullimet nuk përfshihen

Në rast se asnjë nga këto automjete nuk ka të përfshirë rrotullimin, rasti do të trajtohej si automjete “të zakonshme” dhe më pas do të zbatohej rregulli i krahut të djathtë. Sidoqoftë, në këtë situatë, të gjithë kanë dikë në të djathtë.

– Drejtuesit e mjeteve për të kaluar kryqëzimin me mjetet e tyre duhet të bien dakord mes tyre se kush do ta lejojnë.

Na lini mendimin tuaj në komente – kush ka përparësi?