Çfarë është reduktimi i dëmit të cigares?

Por për të rriturit që zgjedhin të mos heqin dorë plotësisht nga nikotina, ka produkte pa tym të provuara shkencërisht të cilat paraqesin një alternativë më të mirë ndaj cigares.

Nëse duhanpirësit nëpër botë kalojnë në këto produkte, është një mundësi për të luftuar pasojat e cigareve tek shëndeti publik.

Zhvillimet e shkencës dhe teknologjisë kanë ndryshuar mënyrën si jetojmë. Shfrytëzimi i këtyre zhvillimeve për të reduktuar efektet negative të sjelljeve potencialisht të dëmshme njihet si “reduktim i dëmit”.

Strategjitë e reduktimit të dëmit mund të reduktojnë pasojat negative jo vetëm tek ne, por edhe tek të tjerët dhe tek shoqëria si tërësi.