Vajza 20 vjecare ηdërroi jetë ρasi liηdi fëmijëη ηë Gjirokastër/ Burri i saj të ρërlot: më mbeti fëmija jetim, dua drejtësi ρër time shoqe

Ai thotë se ajo ishte shumë mirë nuk ka pasur asnjë shqetësim edhe pas ope racionit nuk na thanë që ka komplikacione. bashkëshorti i vik timës kërkon drejtësi për të.
“Morëm doktorin në telefon se i dhe mbte barku, e futën në op erim nga ora 10-3 u bë keq. Nuk na thanë fare që ishte keq. Më pas na thanë që ishte e s ëmurë dhe ajo kishte m baruar fare. Ajo kishte punuar me pla kën të mblidhte sh erebelë nuk kishte pasur asnjë shqe tësim. Tani kërkoj të drejtën e fëmija më mbeti jetim. Nuk e kuptoj se njëri thotë ndryshe, tjetri thotë ndryshe”, tha ai.

Akoma nuk dihet shkaku i vde kjes së vajzës, ndërsa nga një reagim i spit alit, ajo pati komplikacione pas operacionit dhe pritet rezultati i eksp ertizës