Kuponët e blerjeve 2022 deri në 1 mije euro: Kush mund te aplikoje dhe si funksionojnë

Kuponët e blerjeve janë rikthyer: ndër ato që mund të kërkohen këtë vit janë kuponët deri në 1000 € për çdo familje, për t’u shpenzuar për blerjen e sendeve ushqimore ose të nevojave themelore.
Për të kërkuar ‘bonus spesa’ nga komuna juaj e vendbanimit, duhet të dorëzoni aplikimin online.

‘Bonus spesa’, kujtojmë, janë një ndihmë ekonomike e futur me dekretin e Ristorit për shkak të pandemisë COVlD, e konfirmuar më pas me financim të ri në dekretin Sostegni bis. Edhe pse urgjenca tani ka përfunduar, disa qytete kanë ende fonde në dispozicion për t’i shpërndarë familjeve. Në Catania, për shembull, kuponët e blerjeve mund të përdoren deri më 31 dhjetor 2022.

Le të shohim në detaje se si funksionojnë, kush ka të drejtë, cilat janë kërkesat dhe si mund ta dorëzoni aplikimin online në faqen e internetit të komunës suaj.
Familja mund të marrë deri në 1000 euro pa ISEE për t’i shpenzuar në dyqanet e lidhura, lista e plotë e të cilave gjendet në faqet e internetit të komunave përkatëse, për të blerë gjërat e nevojshme ose ushqimore dhe ndonjëherë edhe për të paguar faturat.

Dekreti Sostegni bis, siç konfirmohet edhe nga SkyTg24, kishte financuar kuponët e blerjeve të vitit 2022 me 500 milionë lekë, por më pas i takonte secilit territor të përcaktonte kërkesat për akses në kuponët, si dhe procedurat për paraqitjen e kërkesave. Për t’i përdorur ato, thjesht tregoni kuponin direkt në arkëtarin e një prej dyqaneve të lidhura për të marrë zbritjen menjëherë ose për të paguar të gjithë shpenzimet tuaja.

Rritjet e shënuara në periudhën e fundit për faturat e dritave, karburantet dhe inflacioni i rëndë i çmimeve kanë dhënë një tjetër goditje në familje. Shumë bashki, duke pasur fonde të avansuara nga këstet e mëparshme të ndihmës, kanë vendosur që të shpërndajnë burimet duke siguruar kupona për blerje. Ndërsa në shumicën e rasteve këto mund të shpenzohen vetëm për blerje ushqimore, disa qytete lejojnë gjithashtu që ato të përdoren për të paguar faturat.

Kërkesat për akses në ‘bonus spesa’ të prillit ndryshojnë sipas qytetit të banimit: shumë shpesh këto kanë të bëjnë me burimet ekonomike, ISEE, përbërjen familjare ose praninë e mundshme të fëmijëve të mitur në ngarkim, të moshuarve ose kujdestarëve të aftësisë së kufizuar. Së fundi, një tjetër element për t’u vlerësuar në dhënien e këtyre ndihmave ekonomike është perceptimi i mbështetjes së të ardhurave të tjera (si RdC, PdC, papunësia, etj.).