Do Motrat Binjake Lindin me Ѕëmυndjen e Lίgë/ Edhe Ρse u Dhemb Gjithë Τrupi ato Qeshin: Do Βëhet mΜrekulli për ne!

Kur binjaket Daria dhe Ekaterina lindën në verën e vitit 2016, askush nuk e priste që ato të kishin një sëmundje aq të rëndë.

Ato lindën me një së mundje gjenetike shumë të rëndë dhe e kishin të dyja. Vajza iu de sh që t’u vendosej një a nus ar tificial që të kishin mundësi të kryenin ne vojat personale.

Të dyja vajzat binjake ruse lindën me fib roza ci stike. Në vendin e saj të lindjes, Rusi, nuk u ofruan mundësi trajtimi për fibr ozën cis tike, përveç marrjes ditore të antib iotik ëve.

Kur prindërit e binjakëve mësuan për mundësitë alternative dhe shumë më efektive të terapisë në Gjermani, ata kontaktuan Spitalin Universitar të Dresdenit.

Prindërit ishin në gjendje të përballonin kostot për udhëtimin, akomodimin dhe vaktet, por jo për ekzam inimin dhe mjekimin e nevojshëm. Ata i kërkuan ndihmë “Ein Herz für Kinder” dhe shoqata ra dakord.

Daria dhe Ekaterina tani janë kthyer në shtëpi dhe prindërit e tyre janë shumë të lumtur. Do duhen vite të gjata kurimi, por ato do të bëhen mirë. Dy motrat binjake qeshin edhe pse në tru pin e tyre ndjejnë shumë dhimbje.