Вurri i ndеrroi jete te Infektivi nga Соνid, gruaja kërkon nga ѕрitali sendet e tij реrsonale: Dua kartën e bankës!

Burri i nd erroi jete te Infe ktivi nga Co vid, gruaja kërkon nga spitali sendet e tij pers onale: Dua kartën e bankës!

Një grua është paraqitur diten e djeshme në spitalin i Infektiv duke kërkuar sendet pe rsonale të bashkëshortit, i cili ka hum bur jetën nga Co vid.

Ajo thotë se kur kanë marrë trupin e tij nuk ka pasur asnjë send personal, as karta e bankës dhe e ident itetit, as telefoni e as portofoli.

“Me datë 26, me 5 ka vd ekur, me 6 e kemi marrë. Me 7 i kemi bërë var rimin. Këtu thotë procesverbalin, ketu nuk del asnjëri. Nuk di se çfarë të them. Nuk kemi marrë asgjë,as kartë banke asgjë. I kam de noncuar në polici. E kam bërë në polici den oncimin.”- tha qytetarja.

Për Ora Neës ajo tha se ka bërë deno ncimin në polici dhe pret edhe një reagim nga spitali