A e dini pse një orë ka 60 minuta?

Sot, sistemi më i popullarizuar i numrave që përdorim është dhjetori dhe baza e tij mbështetet në 10 shifrat e para. Kjo metodë ndoshta e ka origjinën në faktin se njerëzit kanë 10 gishta, gjë që e bën më të lehtë numërimin deri në 10. Megjithatë, ne e masim ditën në 24 orë dhe çdo orë ka 60 minuta.

Më poshtë do t’ju bëjmë të ditur pse është kështu dhe nga vjen kjo ndarje.

Sistemi seksagesimal paraqet një mënyrë për të numëruar deri në 60. Le të hedhim një vështrim në disa karakteristika të këtij sistemi numerik:Kjo teknikë u zhvillua në Mesopotaminë e lashtë dhe u përdor nga sumerët dhe më vonë u kalua te babilonasit.

Edhe pse nuk është gjerësisht i njohur në ditët e sotme, ne ende e përdorim atë për të matur kohën, këndet (një kënd i rrumbullakët është 360°, një kënd i mpirë është 120°, një kënd i drejtë është 180°), e kështu me radhë.

Ne nuk kemi qenë në gjendje të vërtetojmë pse këto qytetërime zgjedhin 60, por ndoshta është sepse kjo shifër është e pjesëtueshme me 6 numrat e parë dhe gjithashtu me 10, 12, 15, 20 dhe 30.

Ka 12 faktorë që e bëjnë shumë të thjeshtë ndarjen e një ore (mund ta ndani në 30 minuta, 20 minuta, 15 minuta, 12 minuta, 10 minuta, 6 minuta, 5 minuta, 4 minuta, 3 minuta, 2 minuta, dhe 1 minutë).

Sistemi duodecimal

Sistemi duodecimal ka si bazë numrin 12. Le të hedhim një vështrim në origjinën e tij:

Egjiptianët po përdornin dhe zhvillonin orë diellore për të treguar kohën, dhe shumë historianë besojnë se ata ishin të parët që e ndanë ditën në pjesë më të vogla. Ora diellore në formë T-je që ata shpikën mund të ndante kohën midis lindjes së diellit dhe perëndimit të diellit në 12 pjesë. Kjo ndarje i ka rrënjët në përdorimin e sistemit duodecimal, i cili përdor 12 si bazë. Rëndësia e këtij sistemi ndoshta vjen nga numri i cikleve hënore në një vit ose nga shuma e të gjitha nyjeve të gishtit (duke përjashtuar gishtin e madh). Duke përmbledhur nyjet në 4 gishtat e tjerë, ata ishin në gjendje të numëronin deri në 12.

Një tjetër vëzhgim interesant që bënë astronomët egjiptianë ishte rregullimi i 36 yjeve në qiell që ndanë rrethin e qiejve në pjesë të barabarta. Gjatë 2 periudhave të muzgut, kishte 3 yje që, çdo herë, nuk ishin të dukshëm. Pra, 12 yjet e mbetur mund të shiheshin në kohën e errësirës së plotë, gjë që çoi në ndarjen e natës në 12 pjesë.

Shënim: Koncepti i ditës 24-orëshe u propozua për herë të parë në periudhën helenistike nga Hipparchus . Ai gjithashtu vuri re se kishte 12 orë dritë dhe 12 orë errësirë ​​në ditën e ekuinoksit. Por, për të qenë të saktë, për shkak të thyerjes së atmosferës, koha tipike e ditës është në fakt pak më e gjatë se 12 orë me 7 minuta.

Pse janë të rëndësishme këto sisteme?

Qytetërimet e lashta që fillimisht e ndanë ditën në pjesë më të vogla përdorën sistemet seksagezimale dhe duodecimal, dhe falë tyre, shoqëria moderne e ndan ditën në 24 orë, një orë në 60 minuta dhe një minutë në 60 sekonda. Sot, ne përdorim kryesisht sistemin dhjetor, dhe për shkak të kësaj, çdo sekondë ndahet në 1000 milisekonda . E dyta u ripërcaktua në vitin 1967 dhe përfaqëson kohëzgjatjen e 9,192,631,770 kalimeve të energjisë të atomit të ceziumit.