Ѕυρer lajm për të gjithë ne. Mjeku i njohur: Po ndodh diçka e mirë nëpër shumë vende të botës

Mjeku i njohur epidemiolog, Ilir Alimehmeti ka sjelle nje tjeter lajm optimist rreth ecurisë së Ko vid-19 në mbarë botën, ku së fundmi thotë se në shumë shtete të botës ka rënë shkalla e vde kshmërisë në raport me muajin mars-prill.

Lajmin ai e bën të ditur në një postim në rrjetet sociale.
Ai sjell numrat e disa shteteve, ndersa ndalet në Amrike, ku thotë se edhe pse infektimet janë dyfishuar, tashmë numi i jeteve te hum bura eshte ulur ndjeshëm edhe aty.

Ai gjithashtu apelon që të kemi ende kurajë dhe të ndjekim rregullat të cilat na ruajnë nga infektim i Co vid-19. “Forca miq! Sinjalet janë të mira nga shumë anë! Shtrëngoni dhëmbët edhe pak dhe ruhuni sa më shumë, sepse nuk ka trajtim më të mirë se parandalimi”, thotë ndër të tjera mjeku. Reagimi i plotë në postimin më poshtë:

“E vërteta nuk kërkon askënd. Ajo pret që ta gjejnë!”Cit.: Suzy Kassem✅Lajme të mira nga shumë shtete miqtë e mi!✅Shumica dërrmuese e shteteve që kanë pësuar një valë të parë shfaqin tani një kuadër shumë më të mirë të rezultateve të inf ektimit nga SARS-CoV-2.Për këtë nuk duhet t’i mbajmë sytë vetëm te rastet e reja, por t’i shohim ato së bashku me problemin më të lartë të sëmundjes (vdekjet).Në krahasim me periudhën mars-prill, tashmë në shumicën e shteteve kurba e vde kshmërisë nuk po ndjek më kurbën e rasteve të reja. Ka një diferencë shumë të dukshme mes tyre.Konkretisht:🇨🇵Francë: numri i rasteve të reja është pothuajse i njëjtë me per iudhën mars-prill, por vdek shmëria është krejtësisht e ulët. (Fig. 1)🇪🇦Spanjë: numri i rasteve të reja është në rreth 60% të periudhës së mars-prillit, por vd ekshmëria është sërish krejt e ulët.

(Fig. 2)❗Kujtoj që, në verbërinë e saj, Spanja ditët e kaluara ka nxjerrë ushtrinë nëpër rrugë!❗🇳🇱Hollandë: e njëjta gjë. Numri i rasteve ngrihet shumë, numri i vde kjeve jo. (Fig. 3)🇨🇿Çekia: e njëjta gjë. Numri i rasteve ngrihet shumë, numri i vde kjeve jo. (Fig. 4)🇧🇪Belgjika: e njëjta gjë. Numri i rasteve ngrihet, numri i vde kjeve jo. (Fig. 5)🇩🇰Danimarkë: e njëjta gjë. Numri i rasteve ngrihet, numri i vd ekjeve jo.

(Fig. 6)🇨🇭Zvicër: e njëjta gjë. Numri i rasteve ngrihet, numri i vde kjeve jo. (Fig. 7)🇦🇹Austria: e njëjta gjë. Numri i rasteve ngrihet, numri i vde kjeve jo. (Fig. 8)🇩🇪Gjermani: e njëjta gjë. Numri i rasteve ngrihet, numri i vde kjeve jo. (Fig. 9)🇮🇹Itali: e njëjta gjë. Numri i rasteve ngrihet, numri i vde kjeve jo. (Fig. 10)—————————–E kështu mund të vazhdoja për shumë shtete të tjera, por për efekt gjatësie të mesazhit po ndalem.👉Dy raste që do të trajtoj me në veçanti janë SHBA dhe Suedia. Kjo sepse SHBA-të janë krejtësisht kontinent tjetër, si edhe kanë dinamika dhe demografi shumë më ndryshe se Europa, ndërsa Suedia, siç e dimë, nuk ka pranuar mby lljen e shoqërisë (lockdown) kurrë.🇺🇸SHBA: numri i rasteve të reja është më shumë se dyfishi i periudhës mars-prill, por vde kshmëria është më pak se gjysma e periudhës mars-prill.

(Fig. 11)🇸🇪Suedia: ka qenë në rritje rastesh të vazhdueshme deri në fund të qershorit, duke arritur dyfishin e vlerave të mars-prillit, por vdek shmëria filloi të bjerë që në gjysëm të prillit dhe vazhdoi të binte vazhdimisht duke arritur në vlera krejt të ulëta tashmë. (Fig. 12)Këto dinamika vijnë për shumë arsye të ndryshme (lista nuk është e plotë, pasi mund të ketë edhe arsye të tjera):👉Përmirësimi i protokolleve të trajtimit mjekësor👉Heqja e medikamenteve pa efekt ose të dëmshme👉Rritja e kapaciteteve spitalore, intensive dhe jointensive👉Integrimi i mjekut të familjes në trajtimin e hershëm👉Rritja e eksperiencës së stafit mjekësor në diagnostikimin dhe trajtimin e CO VID-19👉Përshtatja e virusit me njeriun, përmes mutacioneve të tij. (Literatura shtohet përditë në këtë drejtim dhe do të fokusohem më shumë në një tjetër postim)

✅Edhe OBSH-ja jep për herë të parë një lajm inkurajues duke treguar ngadalësimin në nivel botëror të cor onavi rusit, me 5% më pak inf ektime dhe 12% më pak vdekje në javën e fundit në krahasim me javën paraardhëse. (Fig. 13)

Kujdes, pasi ky ngadalësim nuk vlenë për shtetet si Shqipëria që nuk e kaluan valën e parë, për shkak të mby lljes së plotë dhe shumë të shpejtë, po e kalojnë në këtë periudhë situatën e valës së parë që, megjithatë, edhe në këto shtete është më e butë në krahasim me rezultatet që do të kishim po ta goditeshim nga vala e parë në mars-prill. Forca miq!Sinjalet janë të mira nga shumë anë! Shtrëngoni dhëmbët edhe pak dhe ruhuni sa më shumë, sepse nuk ka trajtim më të mirë se parandalimi! Dr. Shk. Ilir AlimehmetiEpidemiolog KlinikFakulteti i Mjekësisë, UMT /postlajme.com