Ѕеrbët injorojnë Соνid-19, pυthin trυρin e νdеkυr të krуeреѕhkoрit që νdiq nga kor onaνirυѕi

Kreu i Kishës Ortodokse Serbe, Patriarku Irinej ndë rroi jetë ditën e djeshme nga koro navi rusi. Lajmin për nda rjen nga jeta e kon firmoi vetë Aleksandër Vuçiç.

Vuçiç shkroi:

Isha i nder uar të të njihja. Njerëzit si ti nuk largohen kurrë.

Pavarsisht këshillave për të mos u afruar trupit dhe për të mos e put hur, serbët kanë bërë të ku ndërtën. Ata janë afruar tek trupi i Patriarkut Irinej dhe e kanë puthur. Gjithashtu është kr ijuar edhe një radhë e madhe njerëzish, edhe pse autoritetet shëndetësore bënë thirrje për distancim social