Çfarë ndodh nëѕe nuk bëni ѕекѕ për një kohë të gjatë? Përgjigjet ѕhkenca: Nga dobëѕimi i ѕiѕtemit imunitar, te…

Mungesa e zgjatur s*ks uale nuk është e mirë për ju. Jo vetëm për zemrën dhe mendjen, por edhe për shëndetin. Por çfarë ndodh kur nuk bëni s*ks për një kohë të gjatë?

Asgjë madhore, por asgjë e mirë, sepse është provuar që mungesa e zgjatur s*ks uale nuk është mirë për ju, për zemrën, mendjen, ep shin, egon, shëndetin, por dhe plak trupin dhe mendjen. Për të kuptuar se sa i rëndësishëm është s*ksi, ja çfarë ndodh nëse nuk bëni s*ks për një kohë të gjatë.

Nëse nuk bëni s*ks, sistemi imu nitar dobësohet

Nëse mungesa s*ksuale vazhdon për per iudha të gjata, kjo na bën të sëmuremi më shpesh dhe më lehtë.

Të bësh s*ks dhe të ndiesh kënaqësi, në fakt, forcon sistemin imu nitar, kështu që të bësh dashuri të paktën një herë në javë do ta ndihmojë trupin të krijojë antitrupa dhe të jetë i shëndetshëm.

Rrit stresin

Moskryerja e marrë dhënieve s*ksuale përk eqëson gjendjen mendore. Nuk ka dyshim se është i mirë për gjendjen shpirtërore, por edhe për gjendjen psiqike.Në fakt, gjatë marrë dhënieve s*ksuale, truri çliron endorfina dhe oksitocina, kjo e fundit e përcaktuar si “hormoni i lumturisë”.

Ndalimi i akti vitetit s*ksual çon në një ulje dra stike të niveleve të oksitocinës dhe serotoninës (hormoni tjetër i famshëm i lumturisë).

Prandaj, të kesh një jetë ak tive s*ksuale është e barabartë me furnizimin me endorfinë dhe rritjen e nivelit të serotoninës, për pasojë të ndihesh më i lumtur. Ndihemi më empa tikë ndaj të tjerëve dhe kultivojmë më shumë vetëvl erësim. Moskryerja e marrë dhënieve s*ksuale për periudha të gjata, rrit rrezikun e e stresit, humorit dhe ank thit.

Mund të vuani nga pagjumësia

Pagjumësia është e ndërlidhur ngushtë me mung esën s*ksuale për shkak të oksi tonit, hormonit që lirohet në sasi të mëdha në momentin e pikut të këna qësisë, orgazmës.

Përveç se është hormoni përgjegjës për lumturinë, oksitocina gjithashtu ka një efekt qetësues shumë të fuq ishëm, të tillë si për t’ju ndihmuar të bini në gjumë më mirë dhe më herët.

Vag ina hu mbet elasticitetin dhe lubrifikimin

Të mos bësh s*ks ose të bësh pak ul ndjeshëm rre zikun e vuajtjes nga cistiti dhe sëmundje të tjera bakt eriale, por në të njëjtën kohë të bërit dashuri stërvit vagj inën dhe forcon nivelin e muskujve.

T’i thuash lamtumirë erotizmit për një kohë të gjatë nënkupton humbjen e tonit të muskujve, saktësisht siç u ndodh atyre që papritmas lënë pal estrën. Përveç kësaj, ju mund të përjetoni probleme të lubrif ikimit për shkak të rënies së estrogjenit pikërisht sepse është eksitimi që shkakton lagë shtinë e vag inës. Dhe kjo thatësi për shkak të s*ksit të vogël rrez ikon të shkaktojë cistit.

Ju e ndjeni dhim bjen më shumë

Bërja e s*ksit ju ndihmon të ndjeni më pak dhim bje fizike. Endorfina e pro dhuar në kohën e orgazmës funksionon si analgjetik i fuqishëm natyral që ju lejon të toleroni më shumë dhimbjen fizike, duke rritur pragun e dhimbjes me të paktën dy ose tre nivele.

Dhimbjet e vogla, si dhimbjet e kokës, do të perceptohen në një mënyrë më të lehtë. Nëse keni patur mungesë s*k suale për një kohë të gjatë, ka shumë të ngjarë që tole ranca ndaj dëmtimit fizik të bjerë në një minimum të të gjitha kohërave.

Lëkura është më pak e shndritshme

S*ksi është i mirë për fytyrën sepse prodhon estrogjen i cili jep disponueshmëri më të madhe të kolagjenit, duke e bërë kështu lëkurën më ela stike, të re, të tonifikuar dhe rrezatuese.

Jo vetëm kaq, s*ksi është një palestër e shkëlqyer, një ushtrim fizik që djeg shumë kalori dhe ju djersit shumë. Me djersitjen, poret hapen dhe lahet papastërtia, por edhe flokët dhe thonjtë gjithashtu përmirësohen. Mungesa e s*ksit zvogëlon epshin, sa më pak s*ks të bësh, aq më pak dëshirë do të kesh

Gjëja më e “rre zikshme” në të cilin përfundojmë në mënyrë të pashmangshme është se zvogëlimi ose ndalimi i marrë dhënies s*ks uale shkakton uljen e eps hit.

Sa më pak s*ks të bëni aq më pak do të dëshironi ta bëni

Duket pa kuptim, por është kështu dhe gjithçka varet nga hormonet që bën një marrë dhënie për të sekr etuar. Në mungesë të atyre hormoneve, gradualisht nevoja për një jetë të kën aqshme s*ksuale do të perceptohet në një mënyrë të gabuar. Ne do të besojmë se mund të bëjmë pa to, vështirë se do t’i dëshirojmë më, por shëndeti, lëkura, psi kika dhe njeriu do të lëndohet.

S*ksi stërvit trupin dhe trurin tuaj

Ne kemi përmendur tashmë se marrëdhëniet s*ksuale janë të barazvlefshme me një seancë palestre për sa i përket kalorive të djegura dhe tonifikimit të mus kujve.

Në fakt është akti vitet fizik ai që përmirëson sistemin kardiova skular dhe ju lejon të digjni kalori (dhe ta bëni atë duke u argëtuar më shumë sesa në punë rutine …)

Por jo vetëm përfitimet e trupit, edhe truri. Aktiviteti s*ksual zhvillon neurone në hipokampus, pjesa e trurit që luan një funksion të rëndësishëm për kujtesën afatgjatë dhe orientimin në hapësirë.

Mosbërja e dashurisë për një kohë të gjatë, ndikon jo vetëm në pla kjen e muskujve, trupit dhe lëkurës, por edhe të trurit