Ѕtudimi: Njerëzit që mbajnë ѕуze janë më рak të rrezikuar nga С0VlD-19

Njerëzit që mbajnë syze kanë një rrezik më të ulët të infektimit me C0vid-19. E njëjta gjë nuk është e vërtetë për lentet e kontaktit, sipas një studimi të madh shkencor britanik, i cili nxjerr në pah rëndësinë e syve kur koronav irusi hyn në trup, sipas News Medical.

Studiuesit në Kolegjin Universitar të Londrës, i cili bëri para-publikimin në medRxiv, analizuan të dhënat për 19,166 njerëz. Duke marrë parasysh faktorë të tjerë rreziku, ata dolën në përfundimin se rreziku i infektimit është 15 % më i ulët për ata që mbajnë syze.

Efekti mbrojtës i syzeve zvogëlohet tek ata që deklaruan se syzet i pengojnë të mbajnë mirë maskën, ndërsa nuk u konstatua asnjë përfitim mbrojtës për ata që përdorin rregullisht lentet e kontaktit.