Çfarë ëѕhtë tеѕti РСR, dhе çfаrë ëѕhtë tеѕti ѕеrоΙοgjik…?

Dr.Bujar Selmani-Specialist-Neurolog

1.Testi PCR-deshmon-tregon pranin e struktures gjenetike te Vir usit Co vid 19…! Pra ky Test tregon qe pacienti ne kete moment eshte i infektuar me Co vid 19…! 2.Testi Serologjik deshmon-tregon pranine e antitrupthave-Imunoglobulinave specifike IgG dhe igM kunder Vir usit Co vid 19…!

Pra ky Test tregon qe pac ienti ne fjale me heret e ka kalu kete semundje, pra me heret ka qene i infektuar me Co vid 19…! Nese Testi Serologjik deshmon-verteton qe Ju ne Plazmen Tuaj keni titer te caktuar te Imuniglobulinave IgM dhe IgG specifike kunder Co vid 19…!, kjo gje eshte deshmi qe ju tani me e keni kaluar infeksionin me Co vid 19…!, pra ju keni qene te infektuar me heret me kete Virus, edhe tani me kjo semundje nuk duhet te beje problem-te jete rrezik per shendetin tuaj…!

Pra nese Testi Serologjik per Co vid 19 ju del Pozitiv, Testi PCR apriori duhet te ju del Negativ…!, sepse pacienti tani me vec e kaluar semundjen, edhe ai ne vehte permban Antitruptha-Imuniglobulina Specifike kunder Cov id 19…! Por per habi sot jo rralle here ka raste kur, edhe pse Testi Serologjik del Pozitiv ne C ovid 19…!, prap edhe Testi PCR del Pozitiv ne Cov id 19…!, gje qe ne fakt-ne realitet nuk duhet te ndodh…! E para -Kjo gje shkencerisht mund re shpjegohet vetem me faktin qe Vi rusi Co vid 19 ne nderkohe te kete bere mutacion gjenetik, me cka e ka ndryshuar strukturen e tij gjenetike…!, gje qe te viruset e zakonshem nuk ndodh aq shpesh…! E dyta-E ve ne pikpyetje vertetesine-gjegjesisht besueshmerine ndaj rezultateve Testeve Serologjike dhe PCR qe behen sot tek ne…!, pra kjo na len te dyshojme ne saktesine e plote te rezultateve te ketyre Testeve…!

Ku qendron problemi ne kete rast, nuk mundemi ta themi me saktesi, vec deri me tani jane vetem 4 raste te vertetuara ne gjithe Boten, ku nje pacient i cili me heret ka qene i inf ektuar me Co vid 19, ka ndodhur te inf ektohet per here te dyte…! Te presim e te shohim…!, me shprese qe gjerat do te shkojne kah e mira…!!! Me rrespekt Dr.Bujar Selmani-Specijalist-Neurolog