Nga κëmbëzbаthυri dеri te ѕhkenсëtari që zhνiΙΙoi vаkѕiηën аηti-СОVΙD-19

Kush mund ta imagjinonte që ky djalë i ri Ugur Sahin dikur këmbë zhveshur, i ndrojtur, do të rritet për të shpëtuar botën.

Si një ekip me gruan e tij dr.Ozlem gjetën vak sinën e со νid19.

Sahin, 54-vjeçar, është themelues i Biontech, gruaja e tij një vit më e re Türeci është Chief Medical Officer (ky është titulli zyrtar).

Meqë në botën perëndimore shpesh viteve të fundit popullistët zhvillojnë fushata të egra kundër të huajve për shkak të ndonjë psik opati e devijanti që ke qpërdorë fe apo ideologji, në këto kohëra është me rëndësi të potencohet shembulli fantastik i integrimit në shoqërinë gjermane i Ugur Sahin dhe Özlem Türec.

Sahin është specialist i onkologjisë, më 2019 ka fituar çmimin gjerman për hulumtime të kancerit. Sahin rrjedh nga jugu i Turqisë, ka promovuar në Köln më 1990.

Dhe për të gjithë prindërit, fry mëzoni fëmijët tuaj, sepse kurrë nuk e dini nëse djali apo vajza juaj është Dr. Uğur apo Dr. Ozlem i ardhshëm.(INA