“Murtaja e Bardhë” e godet Maqedoninë – popullsia është zvogëluar për 185 mijë banorë

Dy dekada pas regjistrimit të fundit të popullsisë në vitin 2002,

popullsia e vendit është zvogëluar me 185,834, ose 9.2 për qind.

Kjo do të thotë se kanë humbur edhe dy-tri komuna më të mëdha në vend.

Regjistrimi i fundit i popullsisë dhe banesave tregon se 207 vendbanime në vend janë bosh, pa asnjë banor. (INA)