“Bravo hoxhë, je për deputet, lëre hoxhallëkun” (Video)

Interesant ky debat i hoxhës në fjalë!Ndiqne me vëmendje!

-Binduni se në cilën kategori mund me e rreshtu këtë opinion!

-Debat me predikim meszhe Perendie!

-Debat me mesazhe ofrimi mes popujve!

-Debat me porosi ndasishë mes besimeve, mes nacionaliteteve në botë!

-Debat politik se çka po ndodh në botë!

Prandaj po them, bravo hoxhë politikën po e din shumë mirë,

-Po, aman hoxhë kjo s’ka me bë as me Zotin, as me besimin!

-Megjithatë, vazhdo hoxhë, a është deokraci, do të thotë mundet!

Videomateriali

Liza BEQAJ