28-νjeçarja ѕhqiρtare 5 mυajѕhe ѕhtatzëηë hυmbi jetën nga Соνid-19/ Mjekυ rrëqeth: Qamë të gjithë ηυk e ѕhρëtυam dot, bëηi kυjdeѕ

Koordinatori i Reanimacionit për Co vid, Krenar Lilaj është i ftuar në emisionin Open në Top Channel, ku ka rrëfyer rastet më të dhi mbs hme për të në këtë situatë të pazakontë që është futur sistemi shëndetësor në vend por edhe në të gjithë botën për shkak të kor onavi rusit.

Lilaj tregoi se rasti më i rëndë që nuk mund ta harrojë kurrë, ishte ai i djeshmi ku një grua shtatzanë hum bi jetën, për shkak të komplika cioneve nga Cov idi.

“Eksperienca të dhi mbs hme ka shumë. Por ajo që më ka mbetur në mend është ajo e djeshmja. Ku dy mjeke të reja ra nimatore qanin kur hum bi jetën gruaja shtatzanë. Ishte shumë e dh im bshme. Një eksperiencë tjetër ka qenë një mjeke infe ksioniste që do të merrte turnin dhe qante nga ngarkesa e madhe emocionale kur shikonte aq shumë të sëmurë që vinin në urgj encë. Ishte fundjavë, janë situata mjaftë të vështira që nuk i harron në jetë. Janë të rënda. Insistoj që njerëzit të ruajnë vetveten, ne jemi aty dhe këtë punë do ta bëjmë por duhet të ruhet edhe ezaurimi fizik i bluzave të bardha.”

“Një e sëmurë me co vid e cila kishte insuf icencë të rëndë respiratore. Kjo shkakton mbajtjen e fëmijës. Në kushte të tillë fëmija e ka të pamundur të mbijetojë, por ky kom plikacion rëndon edhe n ënën. Kjo ndodhi. Të gjithë gratë shtatzanë janë të rre z ik uara. Të ruajnë veten”.