Kjo është “Р E SH A” idеаle e ТRUРIТ, sipas gjatësisë

Dëshironi të dini se cila është “Р E SH A” ideale e trupit tuaj? Atëherë shikoni rezultatet më poshtë, pasi pesha ideale e trupit matet sipas gjatësisë së tij!

Rezultatet bazohen në këtë lloj formule: (Gjatësia juaj – 100) – (10% x (Gjatësi – 100) = “Р E SH A”.

1- Nese jeni e gate 1.50cm, “P E SH A” juaj ideale 45.0 kg.
2 -Nese jeni e gjate 1.51cm, “P E SH A” juaj ideale 45.9 kg.
3- Nese jeni e gate 1.52cm, “P E SH A” juaj ideale 46.8 kg.
4- Nese jeni e gjate 1.53cm,p E SH A” juai ideale 47.7 kg.

5- Nese jeni e gjate 1.54cm, “P E SH A” juaj ideale 48.6 kg.
6- Nese jeni e gjate 1.55cm,”P E SH A’ juaj ideale 49.5 kg.
7- Nese jeni e gjate 1.56cm, “P E SH A” juaj ideale 50.4 kg.
8- Nese jeni e gjate 1.57cm, “P E SH A” juaj ideale 51.3 kg.
9- Nese jeni e gjate 1.58cm,”P E SH A” juaj ideale 52.2 kg.
10- Nese jeni e gjate 1.59 cm, “Р E SH A” juaj ideale = 53.1 kg.

11- Nese jeni e gjate 1.60cm,”P E SH A’ juaj ideale= 54.0kg.
12- Nese jeni e gjate 1.61cm,”P E SH A” juaj ideale= 54.9 kg.
13- Nese jeni e gjate 1.62cm,”P E SH A” juaj ideale = 55.8 kg.
14- Nese jeni e gjate 1.63cm,”P ESH A” juaj ideale= 56.7 kg.
15- Nese jeni e gjate 1.64cm, “P E SH A” juaj ideale=57.6 kg.
16- Nese jeni e gjate 1.65cm, “P E SH A” juaj ideale= 58.5 kg.
17- Nese jeni e gjate 1.66cm,”P E SH A” juaj ideale= 59.4 Kg.
18- Nese jeni e gjate 1.67cm, “P E SH A” juaj ideale= 60.3 kg.
19- Nese jeni e gate 1.68cm, “P E SH A” juaj ideale= 61.2 kg.
20- Nese jeni e gjate 1.69cm, “P E SH A” juaj ideale= 62.1 kg.

21- Nese jeni e gjate 1.70cm,”P E SH A” juaj ideale = 62.9 kg.
22- Nese jeni e gate 1.71cm, pesha juaj ideale =
63.9 kg.
23- Nese jeni e gjate 1.72cm, pesha juaj ideale
64.8 kg.
24- Nese jeni e gate 1.73cm, pesha juaj ideale
65.7 kg.
25- Nese jeni e gate 1.74cm, pesha juaj ideale =
66.6 kg.
26- Nese jeni e gjate 1.75cm, pesha juaj ideale =
67.5 kg.
27- Nese jeni e gjate 1.76cm, pesha juaj ideale
68.4 kg.
28- Nese jeni e gjate 1.77cm, pesha juaj ideale =
69.3 kg.
29- Nese jeni e gjate 1.78cm, pesha juaj ideale =
70.2 kg.
30- Nese jeni e gjate 1.79cm, pesha juaj ideale =
71.1 kg.
31- Nese jeni e gate 1.80cm, pesha juaj ideale =
71.9 kg.