72 ore раra νdekjeѕ! Çfare ѕhikon njeriu? Ρѕе disa njerezνe ju shfaqen te afermit qe kane νdekυr?

Pak para se të vd esin, njerëzit para ndiejnë se janë duke shkuar diku nga kjo botë, ndiejnë se do të ud hëtojnë.

Disa madje i shohin të afërmit e tyre të cilët moti kanë vde kur, sikur kanë ardhur me i marrë ata. Kështu pohon hul umtimi i fundit i kryer duke pasur për bazë bisedat me njerëzit që kanë kontakte të vazhdueshme me ata që janë pranë vde kjes.

Për nëntë javë e kam hum bur motrën dhe babanë prandaj vendosa t’i përkushtohem hulum timit të vd ekjes. Kuptova se njerëzit parandiejnë se kur do të vde sin. Në periudhën prej 72 orëve para vde kjes fillojnë të flasin disa gjëra”, tregon Patricia Pearson, gazetarja dhe autorja e librit “Opening Heaven’s Door: Investigating Stories of Life, Death and What Comes After” (Hapja e dyerve të Para jsës: Hulumtimi i tregimeve për jetën, vde kjen dhe çfarë vjen më pas).

Hulumtimin e ka bazuar në biseda me njerëzit, profesioni i të cilëve është kontakti i vazhdueshëm me pac ientë të cilët vuajnë nga sëmundjet e pashërueshme. Ka biseduar me njerëzit të cilët kanë përjetuar vd ekjen klinike dhe përsëri janë kthyer në këtë botë.

Patricia ka zbuluar se si 72 orë para se të vdes in, njerëzit fillojnë të flasin për gjëra të pazakonta, për udhëtime, se si nuk mund t’i gjejnë këpucët, se dëshirojnë të shkojnë në shtëpitë e tyre, edhe pse janë në shtëpi….

Në të vërtetë ata kanë vizione për udhëtime, ndiejnë se janë duke shkuar diku.“Motra ime u sëmurë nga kanceri i gjirit dhe derisa ishte e shtrirë para vde kjes vazhdimisht përsëriste: “Nuk di se si do të shkoj”, dhe i ka përmendur disa “stjuardesa të pafat”, përkujton Patricia.

Infermierja Maggie Kalnan nga Qendra e kujdesit paliativ në SHBA ka treguar se si e ka pasur një pacient i cili vdi ste nga kanc eri në pankreas dhe para vde kjes e kishte pyetur “A di gruaja ime gjithçka në lidhje me pasaportën dhe biletën?.

Kjo infermiere thotë se ishte afër qindra pacientëve të cilët kanë qenë duke vd ekur dhe se vizionet e tyre në lidhje me udhëtimet nuk mund të konsiderohen si rastësi. Njerëzit para vde kjes kanë ndjenjën se po shkojnë diku.

Shumë njerëz rreth një orë para vdekjes kanë parë njerëzit e dashur të cilët moti kishin vde kur, e ajo çfarë kanë parë nuk varej prej asaj se a kishin marrë barëra apo jo, ka treguar hulumtimi i dy psikologëve, dr. Karlisa Ossis dhe dr. Erlendura Haraldson nga Universiteti i Islandës.

Në mes të atyre njerëzve ishte edhe pacientja 84 vjeçe Audrey Scott e cila vd iste nga kanceri. Ajo ka treguar se i kishte ardhur në vizitë djali i saj i adoptuar Frankie i cili në të vërtet kishte vde kur disa vite më parë. Ajo i kishte thënë që të hyjë në dhomë dhe të ulet i qetë në kolltuk afër saj.

Allahu i Lartësuar thotë: “Thuaj: “Nëse etërit tuaj, bijtë tuaj, vëllezërit tuaj, gratë tuaja, farefisi juaj, pasuria juaj që e keni fituar, tregtia për të cilën keni frikë se nuk do të shkojë mirë dhe shtëpitë ku e ndieni veten rehat, janë më të dashura për ju sesa Allahu, i Dërguari i Tij dhe lufta në rrugën e Tij, atëherë pritni deri sa Allahu të sjellë vendimin (dënimin) e Tij. Allahu nuk e udhëzon në rrugën e drejtë popullin e pabindur.” (Tevbe, 24).