Fleηë baѕhkë, mjekυ i ηjohυr zbυlon pse vetëm ηjëri nga ρartηerët ρreket nga Соνid-19

Mjeku imunolog Genc Sulçebe ka deklaruar se si ekziston mundësia që njerëzit mund të jetojnë dhe flenë bashkë, por dikush sëm uret rëndë me Co vid-19 dhe tjetri nuk ka asnjë simpt omë. Gjatë një interviste në emisionin Rudina, Sulçebe deklaroi se duke mbajtur maskën në mënyrë të vazhdueshme në pakësojmë sasinë e viru sit që marrim dhe atëherë sëmundja kalon lehtë.

Si ka mundësi që njerëzit jetojnë dhe flenë bashkë dhe njëri infek tohet dhe tjetri jo?

Genc Sulçebe: Duhet të kemi parasysh se përgjigjja imunitare ndaj një virusi është gjenetike dhe i ndryshëm nga njëri tek tjetri, është e përcaktuar gjenetikisht. Të gjithë ne reagojmë në mënyra të ndryshme ndaj këtij vir usi dhe është e pranueshme që një njeri mund të reagojë shumë fort ndaj një virus dhe tjetri shumë lehtë ose fare.

Ka të bëjë dhe doza e vi rusit. Duke mbajtur maskën në mënyrë të vazhdueshme, ne pakësojmë në këtë mënyrë edhe sasinë e viru sit që marrim. Nëse marrim një sasi të vogël virusi atëherë edhe sëmundja kalon më lehtë, po morëm një sasi të madhe virusi atëherë sëmundja kalon më rëndë. Personat obezë apo ata me probleme diabetike dhe në përgjithësi ata me një masë të vogël musk ulare e kalojnë më rëndë sesa ata që janë me një gjendje të mirë fizike. Është një sëmundje që është në progresion të drejtë me moshën, sa më e avancuar të jetë mosha, aq më e shprehur dhe më e fortë do jetë sëmundja, pra është një gjë që nuk është parë tek infe ksionet e tjera.

Sa zgjat imuniteti i njeriut pasi kalon Cov id-19?

Genc Sulçebe: Për këto 7-8 muaj që ka filluar ky infeksion nuk mund të përcaktohet me saktësi sesa zgjat, por këtu ndihmon studimi, studimet imunologjike në laborator të cilat kanë treguar se megjithëse niveli i antitrupave të cilat krijohen mbas infe ksionit, mund të ulet pas 3-4 muajve, kjo nuk do të thotë asgjë sepse në fakt janë zbuluar që kemi qeliza kujtesë të sistemit imunitar të cilët janë aty të pranishme dhe janë të mjaftueshme për të ruajtur një kujtesë imunitare të paktën 6 muaj, por ka shumë mundësi që mund të jetë edhe me vite, duke pasur parasysh tani çfarë vrojtimesh janë bërë edhe në infe ksionin Sars Co vid 1 që ka ndodhur rreth 18 vite më para