Ky ishte francezi që erdhi në Koshare për të marrë një grusht dhe nga va’rri i djalit

Në maj të vitit 2007, prindërit e Iuftëtarit francez në Iuftën e Koshares, Pierre dhe Maria Pallard vizituan komunën e Gjilanit, prej nga ishte k omandanti Agim Ramadani.

Kjo ishte hera e parë e tyre që kishin ardhur në Kosovë, ku në vitin 1999 kishte rënë d ëshmor djali i tyre.

Pierre dhe Maria thanë se dëshirojnë që va’rri i Arnaudit të mbetet përgjithmonë në Koshare, aty ku ka rënë së bashku me shokët e Brigadës 138.

“Do ta lë këtu va’rrin, sepse nuk dëshiroj ta ndajë djalin tim nga shokët e Iuftës, sado që e dua dhe më mungon atje”, tha prindi i tij Pierre.

Në vend të t rupit, ai tha se do ta marrë pak dhe nga va’rri i djalit të tij në Koshare.

Familja Pailard u nderua me mirënjohje nga Kuvendi Komunal i Gjilanit, si shenjë falënderimi për ndihmën që djali i saj i kanë dhënë Iuftës së Koshares.

Babai i d ëshmorit, i emocionuar nga pritja në Kosovë, ku ai ishte për herë të parë, tha se Kosova do të jetë tash e tutje pjesë e zemrave të tyre.

Ai shprehu shumë fjalë miradije për popullin e Kosovës, i cili e ka b efasuar veçmas për thjeshtësinë dhe ngroh tësinë që ka.

“Unë e çmoj shumë këtë ndjenjë, të cilën nuk e gjen te popujt tjerë”, tha Pierre, i emocíonuar, por edhe i lumtur që Arnaudi është bashkuar në Iuftën e Kosovës dhe me shembullin e tij ka krijuar një përshtypje pozítive për familjen Paillard dhe popullin francez.