Doni të punoni në Gjermani? Sërish VIZA Gjermane për ata me kontratë pune!!

Shumë vetë presin për një vizë pune për të ardhur në Gjermani. Po si qëndron puna aktualisht me dhënien e vizave në ambasada? Dhe a po e ndryshon kr iza e Co ronës nevojën e Gjermanisë për fu qi punëtore nga jashtë? Vetëm pak muaj më parë, më 1 m ars 2020 hyri në f uqí lí gji për f uqínë e kualifikuar punëtore në Gjermani.

Ai do duhej t’ua lehtësonte qytetarëve nga vendet e treta jashtë BE, ardhjen me punë në Gjermani. Shumë qytetarë nga Shqipëria e Kosova lidhën shpresat me këtë lí gj.

Dhënia e vizës orientohet për momentin nga kufízimet e udhëtimit në f uqí”, thekson Ministria e Jashtme gjermane, por një vendim i fundit i qeverisë gjermane po e rihap rrugën edhe për ra stet e tjera me kontratë apo ofertë pune.

Ministria e Jashtme gjermane konfirmon për Deutsche Wellen, se “në bazë të vendimit të kabinetit gjerman më 1 g ushte mundet që fu qía punëtore e kualifikuar me një ofertë konkrete pune në bazë të lí gjit për fu qínë e kualifikuar punëtore (FEG) të udhëtojë sërish në Gjermani.

Kjo vlen edhe për ata që vijnë nga të gjitha shtetet e treta. Në këtë kontekst për ra ste të tilla parimisht mund të jepen sërish viza.”

Parimisht tingëllon bukur, por praktikisht shumë aplikues me këto zhvillime si në Shqipëri së fundmi as nuk e dinë, se kur do të kenë një datë tjetër aplikimi për vizë dhe u duhet vetëm të kalitin durimin.