Arѕуеја рѕе norvegjezët i vendoѕin mollët јаѕhtë oborrit eѕhte vertete fantaѕtike


Cilesia e jetës ndryshon nga njeri vend në tjetrin dhe në këtë pikë, norvegjezët dihet që qëndrojnë shumë lart
Një detaj se si janë edhe shumë socialë me njëri tjetrin, është vjelja e pemëve.

Kur pemët u sjellin norvegjezëve shumë fruta, ata i varin ato jashtë oborrit, në mënyrë që kalimtarët të mund të shërbehen me to.

Nuk është çudi pse Norvegjia njihet si vend i mirëqenies sociale. Sikur të ndodhte kjo gje edhe ne vendin tone